Ερωτηματολόγιο στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας

 

1. Ποια είναι η ηλικία σας;

2. Πόσα έτη Υπηρεσίας έχετε;

3. Από πόσα άτομα αποτελείται το τμήμα που υπηρετείτε;

4. Υπηρετείτε σε Υπηρεσία του νομού Αττικής;

5. Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με τη χρήση υπολογιστή;

6.Έχετε ασχοληθεί με την έκδοση Ημερήσιας Υπηρεσίας (γραμματέας, βοηθός γραμματέα, διοικητής κλπ) και αν ναι ποιο είναι το χρονικό διάστημα;